min kulture header potpora 2015SPfacetwityouvim

logo-banner

reklama banner_top_header_em.png

 

NAJNOVIJE

 • Tradicija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Crtice iz povijesti sela Kruševica

 • OBJAVIO:  Šokački Portal (Kontakt email: [email protected])
 • DATUM OBJAVE:
 • Utorak, 14 Veljača 2012 20:01

Evo kako je nekad izgledao Bartun u Kruševici.

U srednjovjekovnim dokumentima ne spominje se naselje Kruševica. Na ovome prostoru je zabilježeno naselje Kisabacz, tada je bilo smješteno na zemljištu spram kaštela Kostroman. Ovo naselje se ne spominje u popisu selišta koje pripada kastelu Kostroman 1506.godine. Ali od tada je ubilježeno na svim topografskim kartama. U tursko doba ovo je naselje dobilo naziv Sapica iz popisa (Tapu Defter) 1566.godine, Srijemskog sandžaka, nahije Posavje kada je imalo 12 naseljenih kuća. Nakon oslobađanja slavonske Posavine od Turaka, stanovnici selišta Szabacz (Šabac) se preseliše te se nastaniše uz Malu baru kod Gaja. Nešto se stanovnika nastanilo i s lijeve strane te bare, pa se taj dio sela do početka 18.stoljeća nazivao Šabac.  To znači da je u tursko doba pa sve do ustroja Vojne krajine na ovome području su bila selišta Šabac (Sabacz), Malica (Malicza), te Vrbica (Verbicza).

Naziv sela Kruševice prvi put se javlja 1720.godine /Grusvitza/ (Kh.), kao selište u neposrednoj blizini graničarskog čardaka Kruska (Kruška). Par godina kasnije je Šabac pripojen Kruševici, ali naziv postoji i danas. Kruševica je 1746.godine imala u selu 62 kuće, pripadali su pod rimokatoličku župu Lukačev Šanac (Slavonski Šamac). Kada je general Engelshofer 1747.god. uredio Brodsku Krajišku regimentu (pukovniju), pripala je Kruševica u 5. graničarsku Kumpaniju koja je svoje sjedište imala u Sikirevcima. Od tada su stanovnici Kruševice kao graničari sudjelovali u svim ratovima što ih je vodila Austrijska monarhija. Prvi je takav rat carica Marija Terezija sedam godina (1756.-1763.) vodila protiv pruskog cara Fridrika II, a drugi je rat njezin sin Josip II. vodio godine 1788. do 1790. protiv Turske. Tečajem potonjeg rata osnovana je 1785. godine u Babinoj Gredi nova župa (prenešen domcil iz Lukačevog Šamca), kojoj je pripala i Kruševica. Tada već nije ovaj kraj pripadao pod zagrebačku biskupiju, jer je bio 1781. godine pripojen Bosansko-srijemskoj biskupiji u Đakovu.

GRANIČARI 1702. godine

Iz popisa unovačenih graničara 1702.godine iz selišta Szabacz(Šabac),Malicza (Malica) i Verbicza , (Vrbica), upisani su : Martin Mušić (Martin Mussich), zastavnik, Tomo Suratlić (Thomo Suratlich), Marijan Filipović (Marian Philippovich), Stjepan Filipović (Stephan Philippovich),Pavo Đurgetić (Pavo Jurketich),Đuro Šunić (Juro Sunich), Pavao Branković (Paval Brankovich),Đuro Paradžiković (Juro Paracsik), Luka Ćosić (Luca Csosich),Petar Novalić (Petar Novalia), Mijo Novalić (Miho Novalia),Đurica Brkić (Juricza Berkich), Mijo Sarić (Miho Szarich), Marijan Zubović (Marian Szubovich), Matija Vuksanović (Mathias Vukszanovich), Đuro Vuksanović (Juro Vukszanovich), Stjepan Ovničević (Stephan Ovnich), Marijan Jelić (Marian Gyelich),Marko Jelić (Marco Gyelich), Pavo Garčetić (Pavo Garcsetich),Nikola Zemunčević (Nicola Szemunacz), Stjepan Šunić (Stephan Sunich), Ivan Kovačević (Ivan Kovacsich), Andrija Karalić (Andro Karalia), Martin Baća (Martin Batya), Đurađ Čenić (Gyuragy Csenich), Ilija Kolarić (Ilia Kolarich), Marko Vuksanović (Marco Vukszanovich), Andrija Drkelić (Andria Derkelich),  Stjepan Lončarević (Stipan Loncsarevich), Ivan Garčetić (Ivan Gacsetich),Ivan Milošević (Ivan Milosevcsanin), Blaž Vuković (Blass Vukovich), ...

POPIS - 1760. godine  sela KRUŠEVICA

Popis domaćina kućnih zadruga 1760.godine u selu Kruševici ( u izvorniku piše : Krussevicza).
Tako se pored domaćina navode u zagradi broj bračnih parova i ukupan broj članova. U Kruševici je 1760.godine bilo 61 kuća, 81 obitelji i 492 stanovnika.

Domaćini su bili :

Abraham Ćosić  .....(2, 9)   Antun Lučić ............... (1,5)
Antun Tomić ...........(1,5)     Andrija Perušević .....(2,14)
Bartol Vuković .........(1,6)    Franjo Šimić ............. (1,6)
Božo Brkić ...............(2,10)  Ivan Brkić ...................( 1,9)
Ivan Lončarević ......(1,7)     Ivan Šimić ................. (1,5)
Ivan Sarić ................(1,5)     Ivan Mutavčić ............ (1,6)
Ivan Taranić ............(1,5)     Ilić Ćosić ..................  (1,6)
Ilija Zemunčević .....(1,9)    Ilija Brkić ..................  (1,6)
Antun Milošević ......(2,4)     Pavo Novalić ..........   (- ,3)
Marko Ćosić ............(3,13)  Martin Janković .......  (1,11)
Martin Zemunčević ..(1,5)   Martin Novalić ...........(1,4)
Marijan Lončarević ...(3,15) Marijan Topalović ...  (- ,5)
Mijo Kolarić ...............(2,9)   Mijo Bumičević ......... (1,8)
Mato Šunić ................(1,9)   Mato Topalović .......... (1,4)
Nikola Sarić ...............(1,6)  Nikola Ćosić .............  (1,11)
Petar Zubović .............(2,11) Petar Šimić ...............( 1,5)
Petar Šigalović ..........(2,8)    Pavo Milošević ..........(1,5)
Pavo Šimić .................(1,7)    Pavo Garčetić ...........(1,6)
Kata Vukovica .............(-,3)    Tadija Janković .........( -,12)
Marko Zubović ............( 1,8)   Petar Benaković ...... (1,10)
Josip Šunić .................( 1,8)    Antun Vođinac ..........(1,8)
Bono Šimić ..................(3,10)  Đuro Branković ........(2,5)
Mijo Jelić .......................(1,5)   Ivan Milošević ...........(1,17)
Ivan Ćosić ....................(1,4)    Ilija Ivanetić ...............(1,10)
Ilija Šimić .....................(1,9)    Marko Čenić .............(4,24)
Martin Taranić .............(1,1    Martin Garčetić ..........(3,15)
Marijan Vuković ...........(1,4)   Matija Varzić ..............(2,9)
Nikola Lončarević ........(1,7)   Filip Šimić ................(1,7)
Petar Vuksanović ........( 2,15) Pavo Kolesarović ....( 3,16)
Stjepan Ćosić ..............(1,4)    Tadija Nikić ...............(2,5)
Vid Nikić .........................(1,4)

Tražilica

NAJGLEDANIJE

IZDVOJENO IZ ARHIVE


ISSN broj elektroničke publikacije: 1848-8072 Izrada i održavanje: ETNO MEDIA 2012-2015 Sva prava pridržana!