min kulture header potpora 2015SPfacetwityouvim

logo-banner

reklama banner_top_header_em.png

 

NAŠI NOVINARI I FOTOGRAFI NA TERENU

madjo teren

Impressum

Naziv elektroničke publikacije:
ŠOKAČKI PORTAL - Nezavisni medij u kulturi

Dinamika osvježavanja:
Dnevna

Nakladnik:
ETNO MEDIA - Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi

Sjedište:
A.Starčevića 52, 31400 Đakovo (Hrvatska)

Kontakti:
00 385 95 91 000 91; 00 385 91 73 800 14

ISSN:
1848-8072 (Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu) 

*ŠOKAČKI PORTAL kao elektronička publikacija objavljena na internetu predstavlja dio kulturne baštine stoga je Hrvatski arhiv weba prikuplja i štiti kao nakladničku produkciju.

AEM : 
27-14 (Agencija za elektroničke medije)

* Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi "ETNO MEDIA" kao neprofitni pružatelj elektroničke publikacije "ŠOKAČKI PORTAL - Nezavisni medij u kulturi" upisana je u knjigu pružatelja elektroničkih publikacija od strane Agencije za elektroničke medije.

MB:
2960303

OIB:
19565794099

RNO broj:
0228623

Broj računa (Raiffeisen banka): 2484008-1106351250

IBAN: HR4124840081106351250

SWIFT: RZBHHR2X

Kontakt email (medijska praćenja):
[email protected] - molimo sve komercijalne upite slati isključivo na ovaj email

Kontakt email (redakcija / objave):
[email protected] - molimo sve objave za medije slati isključivo na ovaj mail

Glavni urednik i idejni začetnik:
Daniel Kos

Novinari:
Mario Sikra, Marina Soldat, Ranka Peh, Željko Peh, Anita Bubalo Jambrović, Željko Vurm, Mirko Cenbauer, Jasminka Vuković

Fotografi:
Mario Sikra, Ranka Peh, Željko Peh, Anita Bubalo Jambrović, Mirko Cenbauer, Željko Vurm, Matko Carević, Katarina Soldat, Marina Soldat, Marko Bošnjaković, Hrvoje Živković, Jasminka Vuković, Franjo Škregro, Nevenka Trusić

Vanjski suradnici:
Nada Mihić, Mirko Kokanović, Maja Muškić, Gril Damir

Snimatelji:
Daniel Kos, Franjo Škegro, Hrvoje Živković

Montažeri:
Daniel Kos, Franjo Škegro

Web administrator:
Daniel Kos

Community manager:
Mariina Soldat

zamp cov

Svi objavljeni audio i video materijali na elektroničkoj publikaciji: "ŠOKAČKI PORTAL - Nezavisni medij u kulturi" (www.sokacki-portal.com) ugovorno su regulirani između nakladnika elektroničke publikacije (Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi "Etno Media") i stručne Službe zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja (HDS) - udruge građana (autora, skladatelja, tekstopisaca). Nakladnik ima dozvolu nadležne institucije za objavljivanje audio i video sadržaja zaštićenih autorskim pravima na navedenoj elektroničkoj publikaciji.

Novinari i fotografi Šokačkog Portala godišnje medijski prate (video snimanja, fotografiranja) preko 300 događanja, a "ŠOKAČKI PORTAL - Nezavisni medij u kulturi" (www.sokacki-portal.com) najposjećenija je elektronička publikacija ovakve tematike pokrenuta na području kontinentalne Hrvatske. Specifični smo po tome što jedini u Hrvatskoj donosimo najažurnije vijesti iz područja tambure, folklora i tradicije (dnevno ažuriranje uz 100 % autorske vijesti), a sve dobivene donacije preusmjeravamo u ulaganje vlastite opreme za profesionalnu video produkciju.

Vanjski suradnici Šokačkog Portala ponekad su i profesionalni novinari, a svi fotografi i novinari Šokačkog Portala su volonteri i članovi Udruge za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi "Etno Media" sa sjedištem u srcu Slavonije - Đakovu.

Elektronička publikacija: www.sokacki-portal.com ima financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, potporu Hrvatske bratske zajednice u Americi, Hrvatskog Sabora kulture i ostalih nadležnih institucija u kulturi, a projekt "ŠOKAČKI PORTAL - Nezavisni medij u kulturi" je uvršten i u Program javnih potreba Osječko-baranjske županije. Uspješno surađujemo sa svim SAKUD-ima i KUD-ovima na području kontinentalne Hrvatske, a godišnje fizički prelazimo preko 15.000 kilometara obilazeći sve kulturno-umjetničke manifestacije, kao i one humanitarnog karaktera (sva medijska praćenja odvijaju se na volonterskoj bazi članova Udruge za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi "Etno Media"). Nakon 2 godine uspješnog postojanja postali smo nezaobilazan i prepoznatljiv medijski alat za sve organizatore kulturno-umjetničkih manifestacija koji su prije osnivanja elektroničke publikacije: www.sokacki-portal.com bili potpuno marginalizirani u ostalim medijima.

Elektronička publikacija "ŠOKAČKI PORTAL - Nezavisni medij u kulturi" (www.sokacki-portal.com) online je od 18.12.2012. godine i financira se isključivo dobrovoljnim donacijama.

vijestinajaveportal


ISSN broj elektroničke publikacije: 1848-8072 Izrada i održavanje: ETNO MEDIA 2012-2015 Sva prava pridržana!